Охорона об’єктів

Охорона офісів

Охорона підприємств

Охорона магазинів і супермаркетів

Охорона складських приміщень

Охорона будмайданчиків

Охрана клубів і ресторанів

Охорона вантажів

Відеоспостереження

Проектування відеоспостереження

Встановлення відеоспостереження

Обслуговування відеоспостереження

Охоронні системи

Охоронна сигналізація

Встановлення сигналізації

Системи доступу

Встановлення контролю доступу

Пожежна безпека

Пожежна сигналізація

Проектування пожежної сигналізації

Монтаж пожежної сигналізації

Обслуговування пожежної сигналізації

Навчання охоронців

Контроль забруднення

Сучасні технології

Контроль забруднення

Лабораторно-інструментальні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища:
1. Фізичні небезпечні і шкідливі виробничі фактори:
– мікроклімат (температура, вологість, вентиляція повітря, інфрачервоне і ультрафіолетове випромінювання) в приміщенні;
– барометричний тиск;
– постійні електричні поля і випромінювання;
– небезпечні іонізуючі випромінювання;
– високий рівень промислових шумів і вібрацій;
– недостатнє природне або технічне освітлення в робочих приміщеннях.
2. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які передбачають використання небезпечних речовин хімічного походження у виробництві.
3. Біологічні характеристики (мікроорганізми, які знаходяться в бактеріальних медикаментах, патогенні мікроелементи).

• Визначення шкідливих і небезпечних речовин в повітрі.
• Визначення шкідливих і небезпечних речовин у воді.
• Визначення шкідливих і небезпечних речовин в продуктах харчування.

Орієнтовні ціни на наші послуги

Обстеження робочих місць по одному шкідливому фактору -2500,0 грн.
Температура повітря – 20,0 грн.
Вологість повітря – 20,0 грн.
Напрямок вітру – 25,0 грн.
ПЕД гамма-опромінення – 100,0 грн.
Об’ємна активність природних радіонуклідів – 175,0 грн.
Сумарна альфа-активність – 100,0 грн.
Сумарна бета-активність -100,0 грн.
Нейтронний потік – 150,0 грн.
Визначення рівномірної об’ємної активності радону-222 – 250,0 грн.
Відбір поверхневих вод / атмосф. Осадків – 42,85 грн.
Відбір підземних вод – 64,30 грн.
Аналіз проб води на макрокомпоненти – 2300,0 грн
Аналіз проб води на мікрокомпоненти – 2300,0 грн.
Радіонуклідного складу / грунту, рослинності, води – 270. 0 грн.
Відбір проб грунту – 50,0 грн.
Відбір проб донних відкладень – 150,0 грн.
Визначення хімічного складу грунту – 6000,0 грн.
Визначення мікрокомпонентного складу грунту – 6890,0 грн.
Визначення фізичних можливостей грунтів – 2000,0 грн.
Відбір проб продуктів тваринного походження – 55,0 грн.
Відбір проб продуктів рослинного походження – 70,0 грн.
Пробопідготовка продуктів рослинного походження -150,0 грн.
Пробопідготовка продуктів тваринного походження – 250,0 грн.
Постійний радіаційний контроль / кількість робочих днів – 450,0 грн.
Обстеження спецавтотранспортом / персоналу – 150,0 грн.
Проведення індивідуального дозиметричного контролю
персоналу (зовнішнє опромінення) – 100,0 грн.
Проведення індивідуального дозіметрічуского контролю
персоналу (інкорпорование радіонукліди) – 250,0 грн.

Якщо Вам необхідні послуги по визначенню небезпечних і шкідливих речовин з використанням мобільного вимірювальної лабораторії – телефонуйте:

093 068 67 25, 067 442 39 49, Полякова Ірина Анатоліївна.